HP Care Pack

HP Care Pack – paket produžene garancije i podrške za vaše računare i štampače

 

HP je najveći svetski proizvođač računara. U našoj zemlji nekoliko ovlašćenih servisa posluje pod strogim nadzorom tehničke službe HP-a i korisnici mogu biti sigurni da će bilo koji kvar nastao u garantnom roku biti uspešno otklonjen. Trajanje fabričke garancije je veoma precizno rešenje i prva podela je po seriji uređaja.

Consumer modeli

Consumer modeli su namenjeni kućnim korisnicima, uglavnom su pokriveni standardnom jednogodišnjom garancijom.

  • Pavillion
  • Spectre

Business modeli

  • Probook laptopovi ( standardna jednogodišnja garancija )
  • ProDesk računari ( standardna jednogodišnja garancija serije računara ProDesk 200 i 400.)
    ( trogodišnja garancija serije računara ProDesk 600 )
  • EliteBook ( standardna trogodišnja garancija )
  • EliteDesk modeli ( standardna trogodišnja garancija )

Zašto kupiti HP Care Pack?

  • Izbegnite nepredviđene troškove! Zamene i fizičke popravke delova mogu biti skuplje ukoliko je vaš uređaj izvan garancije.
  • Lako je! Kontaktirajte nas preko mail-a office@coral.rs. Registracije obavljamo mi umesto vas.

Ukoliko imate bilo kakav problem sa vašim uređajem, obratite se bilo kom ovlašćenom HP servisu. Sve što vam treba je Product Number vašeg uređaja, kao i serijski broj.

HP care pack se može dokupiti do maksimalnog trajanja od 5 godina. Takođe, HP CarePack  može da pokrije vreme odziva servisa (next business day, zamena u zadatom roku itd.)

Postoje CarePack usluge koje pokrivaju isporuku i instalaciju, povremeni profesionalni nadzor čak i savete oko eksploatacije računarske ili printerske flote. Naravno, ovo ima smisla za velike, enterprise korisnike ali HP i to ima pokriveno.

Post warranty – istekla vam je garancija ili uskoro ističe a ipak biste da produžite „život“ uređaju? HP u ponudi ima paket koji produžava garanciju za još jednu godinu koja se može primeniti za mnogo modela. Veoma je korisno ako u poslednjem trenutku promenite inicijalni plan koliko mašine u nekom sektoru treba da ostanu aktuelne.

Doplate su relativno male, čuvaju vam vreme i investiciju koju ste uložili u hardver. HP je pokrio skoro sve moguće varijacije i teško bi bilo nabrojati ih sve. Ako vam je potrebno produženje garancije ili promena paketa podrške kontaktirajte nas pa ćemo naći najbolje rešenje. PartNumber i serijski broj uređaja su sve informacije koje su potrebne.