Tenderi Toneri Žene kese

Kad god zakonodavci pokušaju da naprave rešenja neprobojna za korupciju i zloupotrebu to obično otvori vrata za nove mutne radnje ili, u najboljem slučaju, napravi veliku smetnju onima koje zakon treba da zaštiti. Jedan od najboljih primera u poslu kojim se bavimo su pravila vezana za raspisivanje i održavanje tendera.

Da korupcije ima, ima je, ali to nije tema ovog teksta. Nadamo se da se time bave nadležni.

Tenderi

Probaćemo da pomognemo onima koji planiraju da za svoju firmu obezbede baš ono što im treba, savesno i iz najbolje namere. Da se ne desi da kupujete jedno a isporuče vam drugo „isto ti je to, radi“ a sve pod idejom da najniža cena opravdava sve.

Da pomognemo:

Toneri čije se oznaka završava slovom A – standardni toneri

Toneri čija se oznaka završava slovom X – toneri povećanog kapaciteta

Toneri čije se oznaka završava slovom C – toneri standardnog (AC) ili povećanog kapaciteta (XC) – ovakve tonere mogu i smeju da prodaju samo HP partneri koji imaju jasan unapred potpisan ugovor o tome. Ugovor mora biti prijavljen lokalnoj HP kancelariji. Tako ako vidite ovakvu oznaku imate sva prava da budete sumnjičavi.

Naravno, prodaja takvih tonera van ugovora (u maloprodaji na primer) spada u klasične prevare!

Tenderi

Evo uputstva koje je HP dao sa obrazloženjima:

  • Budite precizni – navedite tačan model tonera ili makar štampača. Ako nije dozvoljeno biti precizan sa oznakama samog tonera navedite očekivani kapacitet istog i po kom standardu je meren kapacitet
  • Zahtevajte od isporučioca da vam navede tačne oznake modela koje vam isporučuje (ako se pravdaju da softver ne ispisuje na fakturama, tražite listu na memorandumu firme, naravno overenu)
  • Naznačite da prihvatate tonere/kertridže isključivo u originalnom pakovanju – kako izgleda pakovanje lako možete utvrditi i samo na sajtu proizvođača
  • Tražite dokaze o partnerskom statusu dobavljača – ne postoji način da iko bude jeftiniji ili brži od sertifikovanih HP partnera sem da je neka polu zakonita radnja u pitanju* (objašnjenje niže u tekstu) – ovo je jednostavno a sasvim legalno po našim zakonima, jednostavno, zaobiđite sve koji ne mogu da vam dokažu poreklo robe i nisku cenu

*Lokalna HP kancelarija odobrava posebne rabate za svaki tender posebno. Popusti mogu biti veoma veliki i služe baš da bi partner i krajnji korisnik bili sigurni da je sve iz legalnog kanala ali i da budu nagrađeni za lojalnost

Tenderi

Kada proizvodi stignu a učine vam se sumnjivi, možete zahtevati proveru. Lokalna HP kancelarija će lako utvrditi da li su proizvodi kupljeni u legalnom kanalu ili ne. Od zaštitnih mera imaju čak i interne inspekcije (audit) koje mogu poslati kod vašeg dobavljača.

Vas to neće koštati a pomoći ćete onima koji se trude da posluju legalno i plaćaju poreze. Ovih dana svi vidimo za šta porezi mogu da budu korisni ili čak presudni, zar ne?

Ostajte nam zdravo,

Vaš Coral Sales team.

Tenderi-Coral

Podelite ovaj članak:

  • Send Us Mail
1