Budi eFiskalizovan. Čist račun, duga ljubav!

Kako se najbolje pripremiti za novu fiskalizaciju?

Narodna Skupština donela je na snagu novi zakon o fiskalizaciji koji će na snagu stupiti 1. januara 2022. godine. Imajući u vidu da je ova tema važna za veliki broj građana Srbije, hteli smo da je približimo vama i  pojasnimo kako se najlakše možete prilagoditi novonastaloj situaciji.

Prethodni zakon koji je regulisao ovu oblast datira još iz 2005. godine i nije u koraku sa današnjim tehnološkim dostignućima, što je jedan od glavnih razloga za donošenje novog. Ono što je važno zapamtiti je da će nova fiskalizacija obuhvatiti većinu privrednih društava i privrednika koji obavljaju promet na malo, tj. i brojne delatnosti koje ranije nisu bile predmet fiskalizacije.

Pre samog januara 2022. potrebno je da svi obveznici fiskalizacije elektronskim putem dostave Poreskoj upravi podatke o poslovnim prostorima i prostorijama u kojima će se koristiti elektronske fiskalne uređaje. Dodatno, moraće da nabave odgovarajuće fiskalne uređaje koji će morati da sadrže softver i procesore koje je prethodno odobrila Poreska uprava.

Takođe, nova fiskalizacija će podrazumevati da se nove kase povezuju direktno sa Poreskom upravom i omoguće joj praćenje prometa u realnom vremenu. Povezivanje će se obavljati putem dve vrste uređaja – onih koji će morati da stalno budu povezani na internet i onih koji će moći i u slučaju prekida interneta da rade.

Ovakvi uređaji nazivaju se „elektronski naplatni uređaji“ (ENU) i svi će biti u obavezi da ih nabave i registruju kod Poreske uprave. Zbog već pomenute potrebe za elektronskim povezivanjem sa Poreskom upravom, privrednici će morati da izdvoje sume od nekoliko stotina evra, zavisno od toga koliko im je savremena trenutna oprema.

Evo šta smo izdvojili za vas kako bi spremni dočekali novi zakon:

Podelite ovaj članak:

  • Send Us Mail
1