Garancija

Coral Computers: O garanciji

Garantni rok počinje od datuma na fakturi. Dužina garantnog roka zavisi od vrste proizvoda. Na svakom proizvodu je naznačena dužina trajanja garantnog perioda. Garancija se daje isključivo na tehničku ispravnost uređaja, a ne na njegovu očekivanu funkcionalnost.

Coral computers d.o.o se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera.

Nažalost,  shodno tehnološkom nivou, nije moguće garantovati 100% ispravnost komponenata, kako hardverskih tako i softverskih, te međusobnu kompatibilnost svih artikala iz naše ponude.

Da bi se ostvarilo pravo na garanciju neophodno je, uz neispravan artikal priložiti svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, NEOŠTEĆENU ambalažu, original garantni list, i original ili kopiju računa kojim se potvrđuje kupovina. Potrebno je navesti I detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenih servisera proizvođača.

Proizvodi koji se šalju na servis poštom ili paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovani u kartonsku ambalažu. Coral Computers d.o.o  ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambaže koji nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca.

GARANCIJA NE POKRIVA NEDOSTATKE, OŠTEĆENJA I KVAROVE NASTALE NEPRAVILNIM I NESTRUČNIM RUKOVANJEM PROIZVODOM. PRAVO NA GARANCIJU KUPAC GUBI I U SLUČAJU NEOVLAŠĆENOG POPRAVLJANJA UREĐAJA KAO I POPRAVLJANJEM OD STRANE TREĆEG LICA KOJE NIJE OVLAŠĆENO OD STRANE PROIZVOĐAČA.
CORAL COMPUTERS D.O.O  NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA PODATKE NA RAČUNARU, HARD DISKU ILI BILO KOM DRUGOM UREĐAJU KOJI SLUŽI ZA SMEŠTANJE PODATAKA.

U slučaju da Coral computers d.o.o dobije potvrdu da je proizvod koji je poslat na reklamaciju ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku usluga (ovde moze link cenovnika usluga).  Proizvod će se isporučiti na adresu kupca tek nakon što kupac uplati na naš tekući račun sve nastale troškove.

U slučaju da se radi o kompletnom računaru kupljenom u Coral computers-u d.o.o  naša kompanija se obavezuje da utvrdi i otkloni sve nepravilnosti u radu računara.
U slučaju kupovine samo određenih komponenata za sastavljanje računara u Coral Computers d.o.o., kompatibilnost komponenata nije predmet garancije ukoliko sve komponente u računaru nisu kupljene u Coral Computers-u d.o.o.

Coral Computers d.o.o  je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije,  odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. (Zakon o zaštiti potrošača,Član 58). Kupac je dužan da popravljeni proizvod preuzme iz našeg servisa najkasnije 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod.

Proizvodi iz našeg asortimana koji spadaju u kategoriju potrošnog materijala i vode se kao potrošna roba nemaju garanciju (kertridži, toneri, fotopapir, sve vrste baterija).

Garanciju nije moguće ostvariti u sledećim slučajevima:

U slučaju intervencije ili popravke proizvoda od strane osoba koje nisu ovlašćeni serviseri;
U slučaju nepravilnog rukovanja, transporta, skladištenja, instaliranja, nepridržavanja uslova rada i održavanja opisanih u dokumentaciji uz proizvod ili podvrgavanju ulovima koji su protivni tehničkim standardima u Srbiji;
U slučaju ugrađivanja neoriginalnih delova u uređaj;
U slučaju toplotnog, mehaničkog kao i oštećenja plastike proizvoda usled požara, nezgoda, vibracija, vremenskih uslova ili nepažnje;
U slučaju da kupac ne koristi originalne tonere za kupljeni štampač, već koristi reciklirane (zamenske).
Ako se baterije, izvori napajanja ili pomoćni uređaji koriste drugačije nego što je odobreno od strane prodavca;
Ako proizvod sadrži tragove kontakta sa tečnostima ili korozivnim materijalima;
U slučaju neovlašćenjih prepravki na softveru uređaja;
U slučaju neslaganja serijskog broja na samom proizvodu;
U slučaju promena originalnog stanja uređaja.

VAŽNO:

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog prizvoda ustanovi da uređaj nije fizički oštećen i da je pakovanje kompletno. Naknadne reklamacije neće biti prihvaćene;

Kupac je dužan da sačuva originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i da je obavezno koristi pri slanju poštom/kurirskom službom;

Pre nego što se obratite za tehničku pomoć, molimo Vas da proverite da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda;

Softver koji je isporučen uz računar ne potpada pod uslove garancije;

Coral Computers d.o.o. će svim svojim kapacitetima pokušati da što je moguće više skrati vreme trajanja servisa;

Coral Computers d.o.o. će, kada god je to moguće, dati zamenski uredjaj na korišćenje kupcu za vreme trajanja servisa proizvoda na reklamaciji;

Sve dodatne informacije vezane za servis i garanciju možete dobiti pozivajući naš servis na 011/452-91-88 svakog radnog dana od 09h do 17h i subotom od 10h do 14h ili slanjem poruke na e-mail: [email protected]

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima.

Coral Computers D.O.O.  ne garantuje da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.

IZNAJMI ŠTAMPAČ

I ZABORAVI NA TONERE I SERVISIRANJE

Uspešno ste se prijavili na bilten

Došlo je do greške pri pokušaju slanja vašeg zahteva. Molim vas, pokušajte ponovo.