Kontakt

Coral Computers D.O.O.

Opis delatnosti: Društvo za proizvodnju i promet računara
Sedište: Đorđa Stanojevića 9, lokal br 9 naselje Belville, zgrada Šeboj
Država: Republika Srbija

Datum osnivanja: 17.11.2005.
Poreski indetifikacioni broj (PIB): 104135105 (download)
Matični broj lica: 20100770
Šifra delatnosti: 30020
Izvod iz registra obveznika PDV-a: 217131017 (download)

Telefon: 011/630-21-95 /// 011/630-21-96 ///
011/770-20-45 /// 011/770-02-06 ///
E-mail: office@coral.rs

Podaci O Računu U Banci

Naziv banke: Banka Intesa
Broj tekućeg računa: 160-218156-67
Naziv banke: UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Broj tekućeg računa: 170-30009193000-98

Servis:

E-mail: servis@coral.co.rs
Telefon: 011/452-91-88

Slanjem upita preko kontakt forme saglasni ste da povremeno dobijate informacije u vidu newsletter-a.